/

Publicerad:

Pris till länsgemensamt förebyggandeprojekt bland unga

Under onsdagen delade IQ ut ett diplom till preventionssamordnarna i Sörmland för deras ferieprojekt där högstadie- och gymnasieungdomar utbildats till ambassadörer i det förbyggande arbetet kring alkohol, narkotika, doping, tobak, och spel om pengar.

Från vänster Siri Ward, Karin Nordén, Elin Johansson, Naimo Ali, Claudio Elhajj, Päivi Hellberg och Elin Schelin.

Från vänster Siri Ward, Karin Nordén, Elin Johansson, Naimo Ali ambassadör Katrineholm, Claudio Elhajj ambassadör Katrineholm, Päivi Hellberg och Elin Schelin.

Preventionssamordnarna i Södermanlands län konstaterade 2018 att det fanns ett behov av en gemensam utbildning som riktar sig till äldre högstadie- och gymnasieungdomar i det förebyggande ANDTS-arbetet (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) i Södermanlands län. Under 2018-2019 togs därmed projektet ANDTS-ambassadörer fram av länets ANDTS-samordnare.

– Projektet blev som vi hade hoppats, ett väldigt lyckat projekt. Att under sin feriepraktik få utbildning i ANDTS-frågor var uppskattat av ungdomarna. Nu hjälper de andra ungdomar att avstå ANDTS. Vårt mål är att fortsätta genomföra projektet under flera år framöver, säger Elin Johansson, preventionssamordnare i Eskilstuna kommun.

Elin Johansson genomförde sommaren 2018 ett lyckat ferieprojekt med högstadieungdomar i Eskilstuna om tobak och tobaksförebyggande arbete. Projektet blev inspiration till ett länsgemensamt projekt inom hela ANDTS-området.

Sommaren 2019 deltog 16 ungdomar från Eskilstuna, Katrineholm och Oxelösund i projektet. Under sommaren fick ungdomarna lyssna till föreläsningar, göra studiebesök, ha diskussioner och värderingsövningar kring varje område inom ANDTS. Genom ungdomarnas delaktighet skapas nya tankar och idéer om hur man kan ta det förebyggande arbetet ännu längre ur ett ungdomsperspektiv. Man ville också göra ungdomarna delaktiga i länets förebyggande ANDTS-arbete genom att föra fram deras kunskap, tankar och idéer till politiker, tjänstepersoner och beslutsfattare.

Vid projektets slut skapade ungdomarna en film, som ska spridas till bland anat skolor, politiker, och tjänstepersoner. Filmen hade premiär den 4 september i Folkhälsoutskottet i Katrineholm och har hittills visast i Kommunfullmäktige i Eskilstuna samt på ett föräldracafé i Oxelösund. Under hösten kommer ambassadörerna att berätta om projektet och visa upp filmen i sina skolor.

Förutom Elin Johansson har hennes kollegor som ANDTS-samordnare i länets övriga kommuner och på Länsstyrelsen deltagit i arbetet; Karin Nordén, Katrineholm, Päivi Hellberg, Oxelösund, Siri Ward, Vingåker samt Elin Schelin, Länsstyrelsen. Projektet har genomförts med bidrag från Sörmlands Sparbank.

2019 För: Idrottsengagerade,

Om IQ och IQ-projekt

IQ arbetar för ett smartare förhållningsätt till alkohol. Ett IQ-projekt är ett bra exempel på en aktivitet som förebygger eller begränsar alkoholens skadeverkningar. Syftet med IQ-projekten är att sprida dem vidare som goda exempel så att fler kan göra mer.

Läs mer om IQ-projekt. Länk till annan webbplats.

– Projektet är ett gott exempel på samarbete mellan många olika aktörer. Genom att utse det till ett IQ-projekt hoppas vi att andra aktörer kan hämta inspiration till egna liknande projekt, säger Hanna Henriksen, projektledare på IQ.