/

Publicerad:

"Scaniakorset" vid väg 52 blir cirkulationsplats

Under våren 2020 planerar Trafikverket tillsammans med Katrineholms kommun att bygga om Värmbolskorsningen ("Scaniakorset") mellan väg 52 och Värmbolsvägen/Högmossevägen till en cirkulationsplats. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för både bilister och oskyddade trafikanter.

Karta som visar var cirkulationsplatsen ska byggas

Om projektet

Värmbolskorsningen i Katrineholms kommun är en fyrvägskorsning mellan väg 52 och Värmbolsvägen/ Högmossevägen. I länstransportplanen pekas den ut som en korsning med brist i "trafiksäkerhet och framkomlighet". Trafikverket planerar därför tillsammans med Katrineholms kommun att bygga om korsningen till en cirkulationsplats.

Genom att bygga en cirkulationsplats skapar vi en trafiksäkrare lösning, eftersom det bidrar till sänkt hastighet och underlättar för trafiken att komma ut från Värmbolsvägen och Högmossevägen på ett säkert sätt. Även de cykelstråk som passerar får en säkrare utformning.

I samband med att vi bygger cirkulationsplatsen planerar vi att tillgänglighetsanpassa två närliggande busshållplatser.

Läs mer om projektet på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Snabba fakta

Vad: Trafikverket och Katrineholms kommun planerar att bygga om en fyrvägskorsning till cirkulationsplats.

Varför: Cirkulationsplatsen bidrar till att sänka hastigheten, öka framkomligheten och skapa en säkrare trafikmiljö för alla trafikanter.

Nuläge: Ta fram förfrågningsunderlag av bygghandling.

Byggstart: April 2020.

Klart: December 2020.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.