/

Publicerad:

Offensivt & försiktigt, majoritetens förslag till budget 2020-2022

Den politiska majoriteten i Katrineholms kommun presenterade i dag övergripande plan med budget för perioden 2020-2022.

Offensivt och försiktigt - det är inriktningen majoriteten valt i sitt budgetförslag. Trots tuffa utmaningar framåt går det bra för Katrineholm just nu och det ger möjlighet att vara offensiv och samtidigt säkra en stabil ekonomi för framtiden.

– Det händer väldigt mycket bra saker i Katrineholm just nu. Vi kan prioritera satsningar som är viktiga för kommunen på lång sikt. Med det sagt kan vi såklart inte blunda för att vi står inför väldigt tuffa utmaningar framöver och även det syns i vårt budgetförslag, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

Mycket går fantastiskt bra i Katrineholms kommun. Befolkningen växer och bostadsbyggandet fortsätter utvecklas i en positiv riktning. Katrineholm har även ett högt tryck på nya företag som vill etablera sig här. Trygghetsarbetet har systematiserats och det förebyggande arbetet fortsätter, till exempel genom Lyckliga Gatorna som kostnadsfritt erbjuder barn en meningsfull fritid och har blivit en stor framgång.

Katrineholm står samtidigt inför stora utmaningar med verksamheter som inte är i ekonomisk balans och måste ta höjd för att möta ett fortsatt högt kostnadsläge. I majoritetens budgetförslag syns en bred satsning för att öka möjligheten till egen försörjning och att utveckla smarta effektiviseringar, bland annat genom digitalisering, som genererar en mer kostnadseffektiv organisation. På så sätt kommer Katrineholms kommun ha ett bättre utgångsläge för att säkra ekonomin inför kommande volym- och kostnadsökningar.

– Det här är den mest offensiva budget jag har varit med om att ta fram, och samtidigt den försiktigaste. Det är en balansgång, vi måste ta ansvar för helheten och se till att vi håller en stabil ekonomi även framåt. Men det känns otroligt bra att vi ändå kan fortsätta satsa inför framtiden.

Presentation av majoritetens förslag Powerpoint, 4.7 MB.
Majoritetens förslag till övergripande plan med budget 2020-2022 Pdf, 6.9 MB.


Den politiska majoriteten presenterade sitt budgetförslag. Från vänster Mirjana Cvrkalj (M), Ulrika Truedsson (S), Göran Dahlström (S) och Christer Sundqvist (M).