/
/

Publicerad: 10 okt 2019

Nu kan du ta del av antagna detaljplaner mellan 2014-2019 digitalt

Nu kan du ladda ned antagna detaljplaner mellan 2014-2019 inom Katrineholms kommun direkt på vår webbplats.

Bild över en detaljaplan

Antagna detaljplaner 2014-2019

Här hittar du antagna detaljplaner för nedladdning.

Äldre detaljplaner

Vill du ta del av en äldre detaljplan eller få hjälp att tolka innehållet i en plan är du välkommen att kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontakt