/

Publicerad:

Skolans kvalitetspris till Edina Muratagic

Edina Murataguic

Edina Muratagic, biträdande rektor på Järvenskolan, tilldelas 2019 års kvalitetspris från bildningsnämnden. Hon får det för sitt engagerade arbete med att utveckla studiehandledning för nyanlända elever.

Kvalitetspriset delas ut en gång om året och prissumman är på 10 000 kronor. Det ska enligt reglerna användas till "ändamål som främjar arbetslagets arbete i syfte att fortsätta arbetet med att förbättra barns utveckling och resultat".

Edina Muratagic visste inte själv om att hon var nominerad till priset och blev en aning överaskad när beskedet kom på tisdagseftermiddagen.

- Jag blev nästan chockad. Jag tycker det känns jättekul att detta arbete uppmärksammas. Det är ett kvitto på att vi här har gjort någonting bra, säger Edina Muratagic.

Beslutet om pristagaren togs under tisdagen när bildningsnämnden sammanträdde. Totalt fanns fem nomineringar från verksamheten.

- Bildningsnämndens ledamöter vill framhålla att vi hade svårt att välja pristagare till nämndens kvalitetspris 2019. Samtliga nominerade har, med innovativa metoder och ett systematiskt arbetssätt, på ett väldigt bra sätt bidragit till barns och elevers utveckling och en ökad kvalitet i undervisningen. De är därför allihop värda att lyftas fram i detta. Vi enades dock om att Edina, utifrån beskrivningen i nomineringen, skulle tilldelas priset i år, säger Johan Söderberg (S), bildningsnämndens ordförande.

Övriga nominerade till 2019 års kvalitetspris var:

  • Förskolan Regndroppen – normmedveten pedagogik - utvecklingsarbete läsåret 2018/2019
  • Förskoleklassen Pärlan Östra skolan – utvecklat ett arbetssätt som bygger på förhållningssätt, relationer, pedagogik och metoder genom så kallade ”bokstavsbesök”
  • Östra skolans trygghetsteam – teamet arbetar i kontinuitet med att låta trygghetsfrågorna ta plats i verksamheten
  • Liselott Karlsson-Selén och Monica Hassle på Kulturskolan – TilliTs-bygge i årskurs 3-6

Motiveringen i sin helhet:

Bildningsnämndens årliga kvalitetspris 2019 tilldelas biträdande rektorn vid Järvenskolan, Edina Muratagic, för hennes engagerade arbete med att utveckla studiehandledning för nyanlända elever.

Edina arbetar i sin planering på ett medvetet och systematiskt sätt med att fördela den tilldelade resursen för studiehandledning till skolans elever. Genom personlig kännedom om, och engagemang för varje nyanländ elev och dess behov har hon lyckats samordna studiehandledningen på skolan så att de elever som behöver det kan få upp till sju gånger mer studiehandledning än tidigare. Undervisande lärare har information om när resursen är tillgänglig och ser till att den är förberedd och håller hög kvalitet. Resursen är flexibel och kan ändras över tid och beroende av behov i olika ämnen.

Edina har i kommunens nätverksgrupp ”Nyanländas lärande” beskrivit sitt arbete som inspiration för andra skolenheters representanter. Arbetssättet har följts upp av förvaltningens kvalitetsstrateg ihop med enhetschefen för mottagningsenheten för nyanlända. Det syns generellt ett tydligt förbättrat resultat för elevgruppen på skolan. Uppföljningen kommer att fortsätta under kommande läsår och arbetssättet kommer att implementeras även på före detta skolenheten Järvenskolan Södra.