/

Publicerad:

Ångloken blir kvar i Katrineholm

Idag träffades Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande, Cecilia Björk (S) kulturnämndens ordförande och Ulf Larsson, Robin Ashby, Walter Zuzic från Stockholms ånglokssällskap för att prata om ånglokens framtid i Katrineholm. Tillsammans kom de överens om en lösning som alla parter är nöjda med och som föreningen avser att förankra med sin styrelse.

Efter ett kreativt och konstruktivt möte verkar ångloken ha en ljus framtid i Katrineholm. Från vänster Göran Dahlström, Robin Ashby, Cecilia Björk, Ulf Larsson och Walter Zuzic. Foto: Geza Simon

Efter ett kreativt och konstruktivt möte verkar ångloken ha en ljus framtid i Katrineholm. Från vänster Göran Dahlström, Robin Ashby, Cecilia Björk, Ulf Larsson och Walter Zuzic. Foto: Geza Simon

Häromdagen kunde vi läsa i lokaltidningen och på sociala medier att Katrineholms kommun sagt upp hyresavtalet med föreningen Stockholms ånglokssällskap. Idag träffades Göran Dahlström, Cecilia Björk och Ulf Larsson, Robin Ashby, Walter Zuzic från Sås, för att hitta en framkomlig väg för ångloken i Katrineholm. En försvårande omständighet har varit att man i den delen av lokstallet där föreningen huserar, inte får ha publik verksamhet eftersom lokalen är för nära trafikerade spår. Efter ett kreativt möte hittade man en lösning. En lösning som parterna är mycket nöjda med och avser att gå vidare med.

– Ett av loken rullas ut, målas upp och ställs ut i anslutning till lokstallarna – som ett offentligt konstverk. Föreningen åtar sig att underhålla ”konstverket”. Som ersättning för underhållet av loket får föreningen hyresbidrag till ett lokstall, berättar Cecilia Björk.

Alla detaljer är ännu inte riktigt klara men kommer att utmejslas efter hand. Föreningen avser att öka sina publika aktiviteter och om möjligt köra ångloksturer i Katrineholm med omnejd.

Bild av ett ånglok i Katrineholm. Foto: Stockholms ånglokssällskap

Bild av ett ånglok i Katrineholm. Foto: Stockholms ånglokssällskap