/

Publicerad:

Heltidsjobben ökat näst mest i Katrineholm

Katrineholm är på andra plats av landets alla kommuner gällande ökning av antal heltidsarbetande. En ökning på över 9 % från 2016 till 2018. Det är ett resultat av en målmedveten satsning från den politiska majoriteten, som hade sin begynnelse i reformen Heltid som norm 2016.

Studenter på byggprogrammet vid Duveholmsskolans gymnasium. Kanske heltidsanställda vid Katrineholms kommun i framtiden? Foto: Hanna Maxstad.

Studenter på byggprogrammet vid Duveholmsskolans gymnasium. Kanske heltidsanställda vid Katrineholms kommun i framtiden? Foto: Hanna Maxstad.

Den 17 mars 2016 presenterade den politiska majoriteten S och M, en ny reform med syfte att erbjuda samtliga anställda vid Katrineholms kommun en heltidstjänst, med möjlighet att välja en lägre sysselsättningsgrad. Dels för att trygga framtida rekryteringar men också ur ett jämställdhetsperspektiv. Sedan 1 juli 2018 erbjuds samtliga anställda vid Katrineholms kommun en heltidstjänst. Idag kan man se att heltidsjobben i kommunen ökat från 63 % till nästan 73 %, vilket är den näst högsta ökningen bland alla Sveriges kommuner.

– Att kunna erbjuda en heltidsanställning är en framtidsfråga. Skolan, vården och omsorgen i Sverige behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste åren, när dagens medarbetare går i pension, samtidigt som befolkningen blir äldre och behovet av vård och omsorg ökar. Det är också en jämställdhetsfråga. Statistik visar att det oftast är kvinnor som ofrivilligt är deltidsanställda vilket gör detta i allra högsta grad till en jämställdhetsfråga. Vi tror också att vi ökar attraktionskraften hos Katrineholms kommun som arbetsgivare, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm.

Källa: www.kolada.se Länk till annan webbplats.

Fakta om Heltid som norm i Katrineholms kommun

  • Reformen Heltid som norm presenterades för kommunstyrelsen i mars och i kommunfullmäktige i april 2016
  • Från och med 1 januari 2017 ska nyrekryteringar, samt visstidsanställningar längre än tre månader vid Katrineholms kommun anställas på heltid
  • Reformen utökades från och med 1 juli 2018 med att erbjuda samtliga anställda vid Katrineholms kommun en heltidstjänst, med möjlighet att välja en lägre sysselsättningsgrad

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Johan Söderberg (S)

Telefon: 072-235 19 61

Besök: Fredsgatan 38, Katrineholm

Johan Söderberg