/

Publicerad:

Skolornas resultat och måluppfyllelse i fokus under kvalitetsvecka

Dialog

Gymnasieskolornas rektorer under kvalitetsdialogen.

Under veckan som gått har bildningsförvaltningen genomfört årets fjärde och avslutande kvalitetsdialog. Dialogen är en viktig del i det kvalitetsarbete som pågår året runt i Katrineholms skolor och dess anslutna verksamheter.

Det började med förskolan i måndags och fortsatte sedan med gymnasieskolan, Komtek, Barn- och elevhälsan, Kulturskolan, Bryggan och Resursskolan innan grundskolan under torsdagen och fredagen avslutade en intensiv vecka.

- Vi har ju ett nytt kvalitetssystem och kvalitetsdialogen är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete. Denna sammanfattar föregående läsår och ger oss möjlighet att följa arbetet ute i verksamheterna både framgångar och utmaningar, säger förvaltningschef Helene Björkqvist.

Berättar inför presidium

Kvalitetsdialogen går till så att den verksamhetsansvarige redogör för sin verksamhet under ungefär en halvtimme. Detta sker inför ett presidium bestående av representanter från bildningsnämnden samt förvaltningsledningen. Anteckningar görs och frågor ställs.

- Under veckan har vi mött väldigt professionella skolledare och enhetschefer som tydligt visat på ett systematiskt kvalitetsarbete på alla våra enheter, säger Johan Söderberg (S), ordförande i bildningsnämnden.

Nytt kvalitetssystem

Det systematiska kvalitetsarbetet inom bildningsförvaltningen i Katrineholm utgår från det nyligen framtagna kvalitetssystemet ViSka. Kvalitetsdialogerna är bara en liten del av det arbetet, som pågår året runt.

- Att arbeta med ständiga förbättringar är nödvändigt för varje barns lust till lärande i förskolan och varje elevs framgång i skolan. Vi vill säkerställa att alla elever ges förutsättningar att nå så långt de kan i sin kunskapsutveckling och växa som individer, säger Helene Björkqvist.