/

Publicerad:

Frågor och svar kring om- och nybyggnationen av restaurang Stadsparken

Stadsparken i Katrineholm. Foto: Gunnar Berglund

Stadsparken i Katrineholm. Foto: Gunnar Berglund

Varifrån tas pengarna för att betala renoveringen av Stadsparken?

Stadsparken är en av få kommunala investeringar där kommunen faktiskt får tillbaka investeringen. Stadsparkens hyra täcker kommunens kostnader för renoveringen. Hyran har även höjts för att täcka den nya tillbyggnaden. Det mesta av inventarierna ägs av kommunen och betalas också via hyresavin.

Hur mycket dyrare blev ombyggnationen?

Renoveringen och tillbyggnaden blev tillsammans ungefär fem miljoner dyrare än budgeterat.

Vad berodde fördyrningen på?

Hälften av den summan var oförutsedda utgifter, som kan dyka upp när man renoverar gamla hus. Exempel:

  • Nygjutning och isolering av golv. I köksdelen har bjälklaget bytts ut på grund av underdimensionering och rötskador.
  • Befintliga avväxlingar av yttertak har ersatts med stålbalkar.
  • Bristfällig isolering - tilläggsisolering av ytterväggar.

Den andra hälften av fördyrningen är vägval som gjorts under renoveringens gång. Exempel:

  • Konvertering från elvärme till fjärrvärme.
  • Flytt av källarvägg för att för att skapa nödvändiga utrymningsvägar.
  • All inrednings ägs och bekostades av kommunen (resulterade i en överenskommelse med krögaren om en hyreshöjning).
  • Nya isolerglas


Varför renovera och bygga till Stadsparken?

Stadsparksrestaurangen restes under 40-talet. Sedan dess, nästan åttio år har byggnaden inte fått några större upprustningar. Byggnaden behövde en rejäl renovering för att kunna fortsätta fungera som ett utflykstmål för kommuninvånare och besökare.

Med en väl fungerande restaurang som uppfyller alla uppställda krav, tillsammans med den fantastiska miljön i Stadsparken kan vi fortsätta att ha den vackra oas som lockar kommuninvånare och besökare till parken. Den nuvarande krögaren har hyresavtal i fem år men renoveringen och tillbyggnaden är en investering som ska hålla långt in i framtiden.