/

Publicerad:

Informationskväll om att bli god man

Vill du hjälpa en medmänniska som inte kan ta vara på sina rättigheter?
Då kanske du kan tänka dig att bli God man.

Vill du veta mer? Välkommen till vår informationskväll.

Tid: onsdag den 25 september klockan 18
Plats: AVA-huset, Trädgårdsgatan 1
Anmäl dig till: overformyndaren@katrineholm.se

Läs mer om att bli God man www.katrineholm.se/godman