/

Publicerad:

Sommarjobbar som antidrog ambassadörer

Deras sommarjobb går ut på att lära andra ungdomar om beroendeproblematik och få dem att inse riskerna med alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar.

Katrineholms ANDTS ambassadörer. Från vänster: Naimo Ali, Ebba Bennich, Frida Odermatt och Claudio Elhajj. Serifa Kovaqaj saknas på bild. Foto: Geza Simon

Katrineholms ANDTS ambassadörer. Från vänster: Naimo Ali, Ebba Bennich, Frida Odermatt och Claudio Elhajj. Serifa Kovaqaj saknas på bild. Foto: Geza Simon

Fem katrineholmsungdomar, fyra tjejer och en kille, har haft ett annorlunda sommarjobb. De har nämligen jobbat som ANDTS-ambassadörer. ANDTS handlar om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Ungdomarna har fått göra besök bland annat hos beroendecentrumet Mercur, Polisen samt varit på föreläsningar och deltagit i workshops.

- Veckorna med föreläsningar, studiebesök och workshops har varit nyttiga och lärorika, tycker Naimo Ali.

- Något som fastnat hos mig är hur enkelt det är att bli beroende, men att jag nu vet hur man kan få hjälp att bli av med sitt beroende, berättar Claudio Elhajj.

Målen med sommarjobbet är att ungdomarna ska fungera som ambassadörer bland sina kompisar för att välja bort ANDTS, men också att göra ungdomarna delaktiga i länets förebyggande ANDTS-arbete genom att föra fram sin kunskap, tankar och idéer till politiker, tjänstepersoner och beslutsfattare.

- Jag ser saker med andra ögon nu. Jag vet vilka beteenden och vilka miljöer som kan vara en grogrund för att bli beroende, säger Frida Odermatt.

- Det här sommarjobbet har gett oss kunskap att upptäcka beroenden. Nu kan jag hjälpa mina vänner om jag ser att de är på väg att hamna snett, säger Ebba Bennich.

Totalt 16 ungdomar från Katrineholms, Oxelösunds och Eskilstunas kommun har sommarjobbat som ANDTS-ambassadörer. Det syftar till att ge unga en röst i det förebyggande arbetet.
Länsstyrelsen har fungerat som bollplank i arbetet med projektet och också bidragit med ekonomiska förutsättningar för bland annat föreläsare.

- Vi vet att delaktighet skapar engagemang och vi vill med detta arbete ge unga kunskap och verktyg för att kunna inspirera sina kompisar att fortsätta vara fria från alkohol, tobak, narkotika, dopning och spel om pengar, säger Karin Nordén kommunstrateg vid Katrineholms kommun.