/

Publicerad:

Skogsavverkning i Forssjö

Under juli och augusti månad genomför vi en skogsavverkning i Forssjö. Syftet är att stoppa spridningen av granbarkborrar som angripit delar av skogsområdet nära skolan.

För att inte riskera att mer skog angrips av granbarkborrar har Katrineholms kommun beslutat att avverka ett skogsområde nära skolan och därmed bekämpa spridningen. Skogsområdet som berörs är cirka två hektar stort. Under tiden för avverkningen kommer elljusspåret som idag går genom området att dras om. Elljusspåret kommer efter omdragningen att vara öppet för motionärer.

Arbetet innebär att skogsmaskiner och arbetsfordon rör sig i området vilket i viss mån kan påverka framkomligheten samt orsaka buller. Vi ber er ha översyn med detta.

När: Juli-augusti 2019.
Plats: Skogsområdet vid Forssjö skola

Kontakt:
Linda Aldebert, miljöstrateg/kommunekolog 0150-568 25
Mats Lundevaller, mark- och exploateringschef 0150-571 68