/

Publicerad:

Minskad behörighet till gymnasiet när årets betyg sammanställts

Nu har årets betygssiffror samlats in från Katrineholms kommuns grundskolor och en sammanställning är gjord. Resultatet visar både positiva och negativa tendenser.

Bland annat kan det konstateras att betygsresultaten för eleverna i årskurs 9 viker nedåt efter några års uppgång. Efter genomförd sommarskola då ett antal elever läste upp sina betyg landar gymnasiebehörigheten på 73,8 procent, vilket kan jämföras med fjolårets resultat på 81,6 procent.

- Vi är så klart inte nöjda med detta resultat. Vi ser allvarligt på att så många elever inte når behörigheten till gymnasiet trots allas ansträngningar, säger Ola Stenliden, verksamhetschef för grundskolan årskurserna 7-9 och gymnasieskolan.

Analysarbete pågår

Ett intensivt analysarbete har inletts för att rätt åtgärder ska kunna sättas in på rätt plats så fort höstterminen startar.

- Det är en utmaning såklart. Vi fortsätter nu vårt analysarbete för att säkerställa att alla berörda gör sitt yttersta för att få siffrorna att vända uppåt igen, säger Ola Stenliden.

Men det finns också ljuspunkter. I årskurs 6 syns en positiv utveckling vad gäller meritvärdet. Och i årskurs 3 går framför allt ämnet svenska framåt där resultatet i de nationella proven visar på en uppgång med 13 procentenheter.

Starka siffror på gymnasiet

Även betygsresultaten för gymnasiet pekar i positiv riktning. Till exempel når 82 procent på de högskoleförberedande programmen en examen som gör att de kan söka vidare till högskola eller universitet, vilket är en liten ökning jämfört med 2018. På yrkesprogrammen ökar betygspoängen för fjärde året i rad.

- Det positiva resultaten är glädjande och vi ska nu jobba vidare målmedvetet. Vi är inte nöjda förrän alla våra elever går ut med behörighet till gymnasiet, säger Margaretha Norling, verksamhetschef för grundskolan årskurserna F-6.