/

Publicerad:

Småföretag i Katrineholm har starkast konjunktur i länet

Katrineholms konjunkturindikator är den starkaste i Sörmland. Och högt över rikssnittet enligt Småföretagarbarometern 2019.

Foto: Hanna Maxstad

Foto: Hanna Maxstad

Katrineholms konjunkturindikator är den starkaste i Sörmland. Och högt över rikssnittet enligt Småföretagarbarometern 2019.

Småföretagsbarometern är en undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Katrineholm har en konjunkturindikator på 102 vilket är den starkaste i Sörmland. Katrineholm placerar sig därmed även högt över rikssnittet på 61. Förra året låg nettotalet i Sörmland på 99, i år på 78.

Företagarna i länet upplever att såväl tillväxten inom sysselsättning, orderingång och omsättning har mattats under det senaste året. Inför de kommande tolv månaderna tror man på en svag uppgång i konjunkturen.

Resultat Sörmland
Nyköping/Oxelösund: konjunkturindikator 36 (utgörs av kommunerna Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta)

Eskilstuna: konjunkturindikator 92 (kommunerna Eskilstuna och Strängnäs)

Katrineholm: konjunkturindikator 102 (kommunerna Katrineholm, Vingåker och Flen)

Läs mer Företagarnas hemsida. Länk till annan webbplats.

Fakta
Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka 4 000 företag inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus.