/

Publicerad:

Östra skolans trygghetsarbete lovordas av Skolinspektionen

När Skolinspektionens beslut efter en rad kvalitetsgranskningar nu kommer in får Katrineholms skolor både ris och ros i bedömningarna. Östra skolan (årskurs F-6 och fritidshem) sticker ut åt det positiva hållet och beröms ordentligt för sitt arbete med trygghet och studiero.

Skoinspektionens granskningar som genomförts i några av Katrineholms grund- och gymnasieskolor under våren är en del av myndighetens arbete för att säkerställa kvaliteten i de olika skolorna. Lektioner besöks, dokument samlas in och rektorer intervjuas. I rapporterna som följer sammanfattas och analyseras olika utvecklingsområden.

Vad som är nytt är att Skolinspektionen numera kommer med beskrivningar av framgångsfaktorer och goda exempel från de skolor som gjort bra saker. Detta för att fler ska kunna dra nytta av de positiva erfarenheterna.

Elever delaktiga i aktivt arbete

En av de skolor som Skolinspektionen lyft fram ur detta hänseende är Östra skolan som beröms för sitt aktiva trygghetsarbete. Det står bland annat att ”rektorn och lärarna arbetar aktivt och vidtar åtgärder för att skapa trygghet och studiero. Det finns ett samlat arbete kring trygghet och studiero där elever och lärare gemensamt arbetar för att skapa en lugn skolmiljö”.

- Att få vårt trygghetsarbete bekräftat i såhär goda ord gör ju att man sträcker på sig och inser att det inte bara är en magkänsla utan vi är faktiskt duktiga på det här och det syns, säger Ida Peterzén, rektor på Östra skolan.

På skolan jobbar man sedan många år med ett trygghetsteam där också elever från alla årskurser deltar på möten en gång i månaden. Resten av teamet träffas en gång i veckan.

- Jag tror framförallt att det handlar om en kontinuitet. Att vi på våra APT:er och i personalgruppen alltid har tid till diskussioner och att vi haft det i flera år, säger Nina Bodegren, fritidspedagog och del av trygghetsteamet.

- Likabehandlingsplanen är inte bara en pappersprodukt. Den är verksam varje dag i veckan på eller annat sätt, säger Ida Peterzén.

Också Duveholmsgymnasiet får beröm för sitt trygghetsarbete och även för undervisningen som beskrivs som målinriktad och varierad med gott stöd från lärare.

Både ris och ros för granskade skolor

Utöver Östra skolan och Duveholmsgymnasiet har bland annat Järvenskolan Södra, Strångsjö skola och KTC granskats. Skolorna får ros, men också ris i granskningsrapporterna. Till exempel påpekar man att det på skolorna behöver jobbas med mer aktivt lärarstöd, med mer av rektorn noggranna analyser av lärarnas betygssättning och att arbetet med jämställdhet behöver vara mer aktivt och systematiskt.

- Vi ser positivt på Skolinspektionens granskningar. De är grundliga i sina granskningar, och numera återkopplar de även med förslag på förbättringsåtgärder och förmedlar vad de tycker fungerar riktigt bra i våra verksamheter, inte bara det de bedömer behöver utvecklas. Det gör att granskningsrapporterna blir en bra input i verksamheternas ordinarie systematiska kvalitetsarbete, säger bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg (S).