/

Publicerad:

Ny arena för möten och upplevelser

Under tre år kommer stora förändringar att ske på Backavallen i Katrineholm. En ny arena som är miljö- och hälsosäker kommer att byggas för att skapa utrymme för fler vintersporter, event och upplevelser.

En ny energieffektiv mötesplats för medborgare och besökare ska skapas i Katrineholm. Det nya området som växer fram vid Sportcentrum blir en viktig nyckel för att uppfylla visionen om läge för liv och lust - att vi ska bli fler i kommunen.

Varför gör vi det här nu?
Kylsystemet som varit i bruk sedan 1964 är föråldrat och saknar miljöteknik för att ta vara på den överskottsvärme som skapas vid kylning av isytan. För att ha en arena som är energieffektiv och miljö- och hälsosäker behöver förändringen göras om vi inte ska stänga isytan för verksamhet. Vilket inte är ett alternativ. Därför byggs nu en arena som kan användas av fler idrotter och för många olika typer av evenemang.

– Det här är ett viktigt delmål i att nå visionen om läge för liv och lust. Med ett nytt gång- och cykelstråk som knyts ihop med centrala Katrineholm och en ny mötesplats skapar vi förutsättningar för att öka rörelseförståelsen och folkhälsan. Samtidigt bidrar detta till ökad turism och bättre förutsättningar för näringslivet, säger Anneli Hedberg, service- och tekniknämndens ordförande.

Hur kommer det att se ut?
Det kommer bland annat att bli ett tak över den nya arenan vilket gör att den kan användas oavsett årstid och väder till olika evenemang. Vi går till en funktionell multiarena med olika möjligheter för is-evenemang och vintersporter till att erbjuda upplevelser.

– Vi väljer att prioritera det här projektet då vi behöver en mer miljö- och hälsosäker anläggning som också skapar förutsättningar för att utveckla området istället för att avveckla det, säger Göran Dahlström som är kommunstyrelsens ordförande.