/

Publicerad:

Padelhall och företagshotell etableras på Lövåsen

Fler och fler företag hittar till Katrineholm och Lövåsen. Senast i raden är Ellfolk Bygg AB som etablerar padelhall och företagshotell på Lövåsen tillsammans med Rickard Hedfors och Anders Johnsson som ska driva verksamheten.

Från vänster: Rickard Hedfors, Anders Johnsson, Carina Lloyd, Mats Lundevaller och Johnny Ellfolk

Från vänster: Rickard Hedfors, Anders Johnsson, Carina Lloyd, Mats Lundevaller och Johnny Ellfolk

Katrineholms kommun har tecknat ett markanvisningsatval med Ellfolk Bygg AB vilket innebär att en padelhall och ett företagshotell kommer att etableras inom ett område på cirka 5 500 kvadratmeter på Lövåsen. Planerad byggstart är hösten 2019 och verksamheten beräknas vara färdig till sommaren 2020.

– Jag förstår varför Katrineholm växer. Samarbetet med Katrineholms kommun och den service vi har fått har fungerat mycket bra, här finns en väl fungerande näringslivs- och mark- och exploateringsenhet och det känns positivt att ha möjlighet att förverkliga den här verksamhetsidén, säger Johnny Ellfolk, VD för Ellfolk bygg AB.

– Det känns fantastiskt kul att få fler drivna entreprenörer till Katrineholm och det känns spännande med en kombinerad verksamhet av det här slaget, säger Carina Lloyd näringslivsutvecklare på Katrineholms kommun.