/

Publicerad:

Byggstart för parkeringshuset

Nu har det tänkta parkeringshuset för bland annat arbetspendlare, fått klartecken. Redan i höst påbörjas byggnationen av det tre plan höga parkeringshuset på den norra sidan av järnvägen.

Parkeringshuset - vy från norrsidan

Parkeringshuset - vy från norrsidan

Parkeringshuset vid järnvägsstationen kommer rymma 250 bilar vilket är 150 fler än dagens parkeringsyta kan erbjuda. Parkeringshuset kommer även att ha utrymme för cyklar. Priset är beräknat till 35 miljoner kronor. Byggprocessen är extremt kort, byggstar hösten 2019 och redan juni 2020 ska det stå färdigt.

– Parkeringshuset är oerhört viktigt för Katrineholms fortsatta utveckling. Våra tågpendlare har idag svårt att hitta parkering och vill vi att kommunen ska växa måste vi satsa även på att ge våra pendlare bra möjligheter. Parkeringshuset kommer också att frigöra många parkeringsplatser på den södra sidan av järnvägen vilket kommer gynna cityhandeln, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

Parkeringshuset - vy från söder.

Parkeringshuset - vy från söder.

Mer om parkeringshuset
Byggherre är KFAB och entreprenör är Tegelstaden Bygg AB.
Parkeringsavgiften är idag ännu inte fastställd – men den ska hållas så låg som möjligt.
Mer information var man kan parkera under byggprocessen kommer du att kunna läsa här på vår webb.