/

Publicerad:

Vårbuffé 2019

Vårbuffé - en årligen förekommande träff där näringsliv, politiker och tjänstemän från Katrineholms kommun samlas för att dela med sig av nyheter, trender och framtidsvisioner.

Kommunalstyrelsens ordförande i Katrineholm, Göran Dahlström och Stefan Toll näringslivschef, önskade de 80-talet gästerna från näringslivet och kommunala representanter välkomna till den årliga vårbuffén ute vid Stora Djulös herrgård.

Stefan Toll Katrineholms näringslivschef.
– Varmt välkomna till Vårbuffén 2019. En tillställning där vi ska prata om det lokala näringslivsklimatet, elförsörjningen i kommunen och hur det kan påverka det lokala näringslivet samt visa på ett gott exempel på hur man i samverkan löser kompetensförsörjningsproblemet.

Göran Dahlström kommunstyrelsens ordförande, tog sen över inledningen och gav sin syn på Katrineholms utveckling ur sitt perspektiv.
– Tidigare år har jag alltid inlett med att berätta att det går bra för Katrineholm. Att vi blir fler och fler katrineholmare. Och att fler företag har insett vårt unika läge och visar intresse att flytta hit. Jag måste även i år börja med den inledningen.

Se och lyssna till delar av inledningen i filmen här nedan.

Björn Lindgren från Svenskt Näringsliv, presenterade den rykande färska näringslivsrankingen.
– Efter fjolårets svaga nedgång för Katrineholm, ser vi att det i år sker en uppgång i Svenskt näringslivs undersökning av företagsklimatet. Totalt sett har Katrineholm ett fortsatt bra betyg och ligger klart över rikssnittet. Det totala betyget hamnar på 3,9 en liten ökning från fjolårets 3.8. Med det betyget hamnar Katrineholm på tredje plats i länet. Tätt efter Trosa 4.1 och Gnesta 4.0.

Rankingens 16 frågeställningar grupperas in i tre områden:
1. Hur hanterar kommunen sin myndighetsutövning?
2. Attityder – hur blir företagarna bemötta?
3. Politiska val
Läs mer om rankingen här.

Samtlig ranking finns på Svenskt Näringslivs hemsida Länk till annan webbplats.

Björn Lindgren från Svenskt Näringsliv.

Björn Lindgren från Svenskt Näringsliv.

Johan Olsson & Ian Perry från Tekniska Verken ställde den utmanande frågan ”Kommer elen att räcka i framtiden”?
– Vår livsstil kräver mycket energi. Vi är ständigt uppkopplade, vi har TV apparater på ständigt stand by, mobiler, datorer och surfplattor på laddning. Lägg sen till industrierna som kräver mer ström. Och inom kort kommer elbilsmarknaden att explodera, konstaterade Johan Olsson.
Ian Perry kunde lugna åhörarna.
– Vi har idag kapacitet att klara allt detta och andra åtaganden vi ser komma. Men vi måste börja tänka på hur och när vi förbrukar ström. En jämnare förbrukning över dygnet är att föredra för elleverantörerna.

Tekniska Verkens hemsida Länk till annan webbplats.

Ian Perry & Johan Olsson från Tekniska Verken

Ian Perry & Johan Olsson från Tekniska Verken

Birgitta Hammar ordförande i KTC – Intressenter och Jan Karlsson från VMP Bemanning har skräddarsytt en lokal lösning för kompetensförsörjning av yrkeskategorin elektriker.
– Det är en samverkan mellan KTC, Katrineholms Tekniska Collage Duveholmsgymnasiet och de lokala företagen Teknikservice, El & Säkerhet, Elektrotjänst och Oppunda El. Det här är ett samarbete där vi tillsammans hjälper företagen att hantera toppar i sin verksamhet, berättar Jan Karlsson.

VMP Bemannings i Katrineholm Länk till annan webbplats.

Birgitta Hammar ordförande i KTC – Intressenter

Birgitta Hammar ordförande i KTC – Intressenter

Jan Karlsson från VMP Bemanning

Jan Karlsson från VMP Bemanning