/

Publicerad:

Katrineholm startar destinationsutvecklingsprojekt

Katrineholms kommun kommer tillsammans med flera andra aktörer arbeta med destinationsutveckling.

Projektgruppen för destinationsutveckling. Under projektets gång kan fler aktörer involveras i arbetet. Startuppställning från vänster: Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande, Louise Magnusson VD KFV Marknadsföring, Stefan Toll näringslivschef, Carina Lloyd näringslivsutvecklare, Magnus Nilsson näringslivsstrateg Region Sörmland, Sara Lagerbäck VD Stadshotellet, Ola Lingren Nilsson STUA (Sörmlands Turistutveckling AB) och Eva Skyllberg chef Julita gård.Foto: Geza Simon

Projektgruppen för destinationsutveckling. Under projektets gång kan fler aktörer involveras i arbetet. Startuppställning från vänster: Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande, Louise Magnusson VD KFV Marknadsföring, Stefan Toll näringslivschef, Carina Lloyd näringslivsutvecklare, Magnus Nilsson näringslivsstrateg Region Sörmland, Sara Lagerbäck VD Stadshotellet, Ola Lingren Nilsson STUA (Sörmlands Turistutveckling AB) och Eva Skyllberg chef Julita gård.Foto: Geza Simon

Att arbeta med destinationsutveckling kan förklaras som ett långsiktigt arbete med att utveckla en kommuns attraktionskraft. Vare sig det gäller att öka attraktionen hos de egna invånarna, behålla och locka nya företag till orten eller öka turismen.

– Att utveckla en destination handlar om att förstå målgruppen. Utifrån ett gediget grundarbete kan man sedan lyfta det unika med varje plats. Syftet med destinationsutvecklingen är att få alla intressenter inom besöksnäringen att gemensamt stärka destinationens konkurrenskraft. På resans gång byggs också en stark relation och förståelse mellan myndigheter, organisationer, kommuner och aktörer inom besöksnäringen. Kort sagt; det här är ett lagarbete, säger Stefan Toll näringslivschef i Katrineholm.

Projektet är indelat i tre faser: behovsanalys (maj-september 2019), handlingsplan (september – december 2019) och implementering/aktiviteter med start i januari 2020.
Projektplanen Pdf, 126.4 kB.