/

Publicerad:

Nytt projekt bäddar för generationsmöten i förskolan

Nu startar Katrineholms förskolor ett projekt där seniorer får möjlighet att engagera sig ideellt inom förskolan. Syftet är att ta till vara på den kompetens som finns i de äldre leden samtidigt som ett möte mellan generationer uppstår.

De intresserade anmäler sig enkelt via kommunens hemsida och väljer själva när de vill vara tillgängliga. Initiativtagare är förskolechefen Sofie Tornell.

- Seniorerna är goda förebilder för barnen och en värdefull extraresurs i förskolans verksamhet. De ses inte som en ersättare för andra pedagoger utan som en tillgång för att ge det lilla extra till barnen, säger Sofie Tornell.

Via en e-tjänst på kommunens hemsida anmäler sig intresserade seniorer. En process tar sedan vid där de som ska jobba med barnen bland annat grundutbildas i förskolans uppdrag. För att få vara en del av verksamheten krävs först ett utdrag ur belastningsregistret.

Projektet har också fått finansiellt stöd från Sörmlands Sparbank via deras avdelning för samhällsengagemang.

- Projektet Generationsmöten bidrar till att vi skapar broar mellan samhällets olika generationer och utmanar åldersnormer i samhället, säger Sofie Tornell.


Mer information och länk till anmälan