/

Publicerad:

Krisberedskapsveckan 2019

Årets landsomfattande Krisberedskapsvecka arrangeras från den 6 till den 12 maj. Kom och snacka kris med kommunens beredskapssamordnare, Lottakåren och Frivilliga Radio Organisationen. Biblioteket Ängeln lördag den 11 maj,
klockan 10-13.

Frånvaro av elektricitet ställer stora krav på människor. Foto: MSB

28 % av Sveriges invånare anser att den egna och hushållets beredskap inför en samhällskris är mycket god eller god.75 % av Sveriges invånare tycker att frågor som rör den egna och anhörigas säkerhet och beredskap är mycket viktiga eller viktiga. Källa MSB.

Syftet med Krisberedskapsveckan är att öka människors riskmedvetenhet och att fler ska veta hur de kan förbereda sig för att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som vi är vana vid. Vid förra årets kampanj skickades broschyren Om krisen eller kriget kommer ut till alla hushåll i Sverige. Den fick stort genomslag och uppmärksammades både i nationella och internationella medier.

– När det inträffar en större katastrof eller en mindre kris kan det ta dagar innan vi är tillbaka till att samhällets service fungerar normalt igen. Hur gör du då? Om du är utan ström. Utan värme. Om det inte finns mat i butikerna. När något allvarligt händer i samhället är det viktigt att vara förberedd. Alla kommuner ska enligt lag ha en beredskap för kriser och katastrofer. Vid en samhällskris kommer hjälpen att först gå till dem som bäst behöver den. För en kommun är det äldreboenden, förskolor, skolor som är högsta prioritet. De flesta andra måste vara beredda på att klara sig själva en tid, säger Alexander Jansson beredskapssamordnare i Katrineholm.

På lördag den 11 maj kan du träffa kommunens beredskapssamordnare och säkerhetschef som tillsammans med Lottakåren Länk till annan webbplats. och Frivilliga Radio Organisationen Länk till annan webbplats. finns på Biblioteket Ängeln.

Tid: lördag 11 maj, klockan 10 – 13
Plats: Biblioteket Ängeln

Nyttig information och viktiga telefonnummer hittar du på vår webbsida Kris & säkerhet: https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/kris--sakerhet.html Länk till annan webbplats.