/

Publicerad:

Kompetensförsörjning viktigt i växande förskola

Förskolan i Katrineholm fortsätter att växa, barngrupperna har minskat något och en utmaning finns i kompetensförsörjningen. Det framgår av bildningsförvaltningens nyligen framtagna analys av barn- och personalläget i verksamheten.

I den årliga analysen framgår bland annat att det i slutet av 2018 fanns drygt 1 800 barn fördelat på 101 avdelningar inskrivna i Katrineholms förskolor. Vidare framgår att barngruppernas storlek minskat något i genomsnitt, från 18,8 barn per avdelning till 18,1 barn.

På personalsidan visar analysen att 37 procent av all personal som arbetar inom Katrineholms förskolor har förskollärarexamen. Det är en minskning med tre procentenheter jämfört med i fjol och hela 15 procentenheter jämfört med 2015.
Det förklaras delvis med utbyggnaden av förskolan då de medarbetare med förskollärarexamen spridits ut på fler avdelningar, samtidigt som rekryteringen av utbildad personal inte gått i samma takt. Samma trend syns i hela riket men utvecklingen har varit mer markant i Katrineholm.

Bildningsnämndens mål är att säkra tillgång till en likvärdig förskola för alla kommunens barn och därför prioriteras framåt:

  • En fortsatt utbyggnad av förskolan – vid årsskiftet står exempelvis den nya förskolan Karamellen klar på norr.
  • Ett hårt jobb med att rekrytera och behålla personal med utbildning för arbete med barn.
  • Ökad kompetens för de anställda. Den reviderade läroplan som träder i kraft 1 juli 2019 innebär en påtaglig ambitionshöjning för undervisningen.