/

Publicerad:

Katrineholm på plats 40 i årets miljörankning

Årets miljörankning för 2019 är här och Katrineholms kommun landar på plats 40 av Sveriges 290 kommuner.

Sjö i Katrineholm, foto: Josefine Karlsson

– Det är positivt att se att Katrineholms kommun placerar sig i den övre delen i rankningen, vilket visar att vi fortfarande är med i toppen. I årets rankning tappar vi 6 placeringar, men det betyder inte att vi har lagt miljöarbetet på hyllan, tvärtom. Vi är på god väg i vårt miljöarbete – de senaste åren har vi klättrat från plats 150 och 2017 landade vi på en topposition i Sverige, vi landar dessutom på plats 8 av 136 i gruppen för mindre städer och landsbygdskommuner säger Linda Aldebert, miljöstrateg/kommunekolog i Katrineholms kommun.

Förra året (2018) hamnade Katrineholms kommun på plats 34, året innan det på plats 11. I år landar Katrineholms kommun på plats 40 i Sverige och på plats 3 av 9 i Södermanlands län. Katrineholm landar även på plats 8 av 136 i kommungruppen Mindre städer och landsbygdskommuner.

Senaste nytt på miljöfronten är att Katrineholms kommun, tillsammans med sjöreningsprojektet LIFE IP Rich Waters Öljaren, under våren har blivit antagen som en av 12 kommuner i totalt 4 olika länder runt Östersjön att delta i programmet Baltic Sea City Accelerator. Programmet har som mål att stödja och hjälpa kommuner runt om Östersjön och lokala vatten med deras mål när det gäller vatten. Katrineholms kommuns miljöarbete är viktigt och via projektet i Öljaren finns nu goda förutsättningar att spela en avgörande roll för att lösa de utmaningar som både lokala vatten och Östersjön står inför.

Följ vårt miljöarbete

Katrineholms miljöbarometer Länk till annan webbplats. kan du som är intresserade följa miljöutvecklingen och miljöarbetet i Katrineholm inom fyra fokusområden: minskad klimatpåverkan, rena sjöar och vattendrag, biologisk mångfald och god bebyggd miljö.

Om rankningen

Aktuell Hållbarhet har varje år sedan 2009 skickat ut en kommunenkät. Årets enkät består av 25 frågor och en följdfråga. Svarsalternativen varierar vanligtvis mellan ja, delvis och nej. I år har man även tagit med frågor från Livsmedelverkets enkät. Utöver det har nyckeltal valts ut för att komplettera enkäterna.


Kontakt

Miljöstrateg/kommunekolog

Linda Aldebert

Telefon: 0150-568 25, 0150-570 00 (växel)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm