/

Publicerad:

Katrineholm bland de bästa i Sverige på bygglov

Under 2018 genomfördes för sjätte gången en Nöjd-Kund-Index (NKI) undersökning bland företag i Katrineholm och som varit i kontakt med Katrineholms kommun. Syftet är att ta reda på vad företagen tycker om den kommunala myndighetsutövningen. I undersökningen hamnar Katrineholm på plats nummer två med näst högst NKI-betyg av samtliga Stockholms Business Alliances medlemskommuner inom området bygglov.

Möte på bygglovsavdelningen, foto: Hanna Maxstad

Årets NKI-undersökning gäller avslutade företagsärenden under 2018 inom sex myndighetsområden:

  1. Brandskydd
  2. Bygglov
  3. Markupplåtelse
  4. Serveringstillstånd
  5. Miljö-och hälsoskydd
  6. Livsmedelskontroll

Inom dessa områden har företagen fått bedöma kommunens service utifrån sex olika faktorer; bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet.

Resultat

Katrineholms kommuns NKI landar i år på 72 poäng, vilket klassas som ett högt betyg. Katrineholm hamnar på plats 101 i hela undersökningen (där drygt 170 kommuner ingår). Det område som utmärker sig väldigt tydligt är bygglov med ett NKI på 85 - vilket placerar Katrineholms kommun på plats nummer två bland Stockholms Business Alliances 55 medlemskommuner och på plats nummer fyra bland samtliga deltagande kommuner i Sverige.

– Det känns fantastiskt att vårt arbete med bygglov ger resultat! Vi har idag en kontinuitet i vår organisation där det personliga mötet och förhållningssättet till våra kunder spelar en betydelsefull roll. Att vara en relationsskapande organisation är dessutom en viktig framgångsfaktor till att ha nöjda kunder, säger Stefan Jansson, samhällsbyggnadschef i Katrineholms kommun.

I övrigt höjer Katrineholms kommun sitt NKI på samtliga myndighetsområden förutom markupplåtelse. Området brandskydd saknar statistik för 2018 då antalet svar är för få (det krävs fler än 7 svar för att få ett NKI-resultat).

– Att vi har en hög servicegrad mot våra kunder är naturligtvis jätteviktigt för tillväxt och välfärd. Att vi tillsammans gör ett så bra jobb ger förutsättningar för vårt näringsliv att växa. Affärer bygger på relationer och en hög servicegrad och kundfokus är viktigt i alla led, säger Stefan Toll, näringslivschef i Katrineholms kommun.

NKI sammanställning 2012-2018

NKI-gradering: 80 eller högre: Mycket högt, 70 till 80: Högt, 62 till 69: Godkänt, 50 till 61: Lågt, 50 eller lägre: Mycket lågt.

NKI-sammanställning 2012-2018


2012

2014

2015

2016

2017

2018

Brandskydd

79

-

79

73

59

-

Bygglov

68

38

68

71

55

85

Markupplåtelse

78

69

74

79

84

70

Serveringstillstånd

70

-

-

78

77

81

Miljö- & hälsoskydd

59

58

57

67

57

59

Livsmedelskontroll

-

73

74

80

74

77

Totalt NKI:

66

65

71

74

69

72

Om undersökningen

Undersökningen genomförs under 2018 för sjätte gången av Sveriges Kommuner och Landsting i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA).

Mer information och kontakt

Stefan Jansson, samhällsbyggnadschef.
Telefon: 0150-570 79.
Mejl: Stefan Jansson

 

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.