/

Publicerad:

Katrineholm prisas för sin trafiksäkerhet

Katrineholms kommun vinner den prestigefyllda utmärkelsen GuldTriangeln 2019 för satsningen på ökad trafiksäkerhet. GuldTriangeln delas ut vartannat år till den eller de kommuner som gjort något extra för att öka trafiksäkerheten för sina invånare. 

Årets GuldTriangel går till Katrineholms kommun för det ambitiösa och spännande projektet där man gestaltar om en bilcentrerad genomfart till en levande och inbjudande miljö för alla trafikanter. Det prestigefyllda priset är det 20:e i ordningen och delas ut på NTF:s kongress den 9 april av infrastrukturminister Tomas Eneroth.

– Katrineholm har länge haft en stark och långsiktig politisk vilja som sätter trygghet och säkerhet i fokus. Det här har gett oss bra förutsättningar att genomföra den viktiga, och i särklass största och mest ambitiösa, trafikförändringen som vi just nu kan uppleva i Katrineholm, säger Stefan Jansson, samhällsbyggnadschef i Katrineholms kommun.
Vårt goda samarbete med invånare, entreprenörer, näringsliv och övriga aktörer är definitivt en framgångsfaktor, och att få ta del av den här utmärkelsen och uppmärksammas nationellt är ett fint kvitto på att våra satsningar ger effekt.

Resultatet av satsningarna syns redan idag. Katrineholms trafikmiljöer har blivit säkrare med fokus på lägre hastigheter och tryggare miljöer för gående och cyklister. Trafiken har successivt minskat genom centrala Katrineholm och gång- och cykeltrafiken har ökat i takt med förändringen av trafikmiljön.

NTF:s motivering

Katrineholms kommun får GuldTriangeln för sitt nytänkande i skapandet av en hållbar stadskärna som möter framtidens utmaningar inom trafiksäkerhetsområdet med hjälp av sänkta hastigheter och ombyggnationer som uttalat prioriterar oskyddade trafikanter. På ett lustfullt sätt har man förvandlat en tidigare bilcentrerad trafikmiljö till ett levande stråk som ökar tillgänglighet och säkerhet för gående och cyklister. Dessutom går kommunen före och inför bashastighet 40 km/tim inom centralorten och övriga tätorter, vilket visar att man övergripande menar allvar med sitt trafiksäkerhetsarbete samtidigt som man lägger grunden för en attraktivare stad där människor vill bo och vistas.

Om GuldTriangeln

Priset instiftades 1993 och har sedan 2007 delats ut vartannat år av Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) för att uppmärksamma kommuner som gjort betydande insatser för ökad trafiksäkerhet. GuldTriangeln kommer att delas ut på NTF:s kongress den 9 april på Piperska muren, Scheelegatan 14 i Stockholm. Priset delas ut av infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Mer information och kontakt

Stefan Jansson, samhällsbyggnadschef i Katrineholms kommun.
Telefon: 0150-570 79.
Mejl: stefan.jansson@katrineholm.se

 

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.