/

Publicerad:

Framåt för Katrineholms gymnasieskolor i öppna jämförelser

Fler elever tar examen och andelen behöriga lärare växer. Resultatet för gymnasieskolorna i Katrineholm SKL:s öppna jämförelser 2019 visar på en positiv utveckling jämfört med föregående år.

Resultatet i SKL:s årliga rapport visar på framsteg i flera viktiga kategorier, bland annat syns en förbättring i andelen elever som tar examen, jämfört med tidigare år.

- Vi har under lång tid kunnat visa goda resultat för våra gymnasieskolor, både i relation till andra kommuner och i relation till våra lokala förutsättningar. Det är därför glädjande att se att vi fortsatt når goda resultat, och har förbättrat oss inom flera parametrar, även om det förstås fortsatt finns mycket som kan bli bättre, säger Johan Söderberg (S), ordförande i bildningsnämnden.

Siffrorna visar på små steg framåt och det finns också delar där det finns jobb kvar att göra. Till exempel vad gäller genomsnittlig betygspoäng efter gymnasiet. Trots en marginell förbättring även där så hamnar Katrineholm en bra bit ner i jämförelse med andra kommuner.

Den största skillnaden jämfört med föregående mätning är enkätresultat där eleverna är mer positiva än tidigare.

- När det gäller elevernas omdömen om skolorna i Skolverkets enkät är det också glädjande att resultaten på i princip samtliga frågeställningar visar på en positiv utveckling, säger Johan Söderberg.