/

Publicerad:

Katrineholms landsbygd - bäst på fiber i Sverige

Katrineholms satsning på fiber placerar kommunen på första plats i Sörmland och på plats 13 i Sverige. Men ökningen av fiber på Katrineholms landsbygd är den största i hela landet.

Det var 2017 som den stora fibersatsningen kom igång på allvar. Göran Dahlström och Michael Fransson Hofacker träffar entreprenören Utsikt och lokaltidningen Katrineholms Kuriren. Foto Geza Simon.

Det var 2017 som den stora fibersatsningen kom igång på allvar. Göran Dahlström och Michael Fransson Hofacker träffar entreprenören Utsikt och lokaltidningen Katrineholms Kuriren. Foto Geza Simon.

Katrineholms kommun vill ha och behöver en levande landsbygd. Därför beslutade kommunstyrelsen 2014 att satsa 50 miljoner kronor extra för fiberutbyggnad på landsbygden. Platser där ”marknaden” inte kan generera någon ekonomisk vinst, där vill Katrineholm hjälpa de boende till en möjlighet till fiberbaserat bredband. Den satsningen visar idag fantastiska resultat.

- När vi började 2014 låg Katrineholms landsbygd på 4 % fiberanslutning, idag är siffran 70 %, berättar Michael Fransson kommunens bredbandsutvecklare.

I jämförelse med andra kommuner är Katrineholms bredbandsutbyggnad ovanligt ambitiös. Nationellt är målet att 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Katrineholm kommun spänner bågen rejält och har som målsättning att; 100 % av alla hushåll och företag i kommunen ska ha möjlighet till fiberbaserat bredband.

- Jag är otroligt stolt och glad över det arbete som vi tillsammans med andra åstadkommit på bara ett par år. Bredband är av stor betydelse för att Katrineholm ska kunna ställa om och effektivisera sin egen verksamhet, men också göra det möjligt för andra myndigheter och offentliga aktörer att leverera tjänster direkt till medborgare, företagare och därmed minska betydelsen av det fysiska avståndet. Vi anser att fiberbaserat bredband är en viktig förutsättning för tillgänglighet och god tillväxt, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

Katrineholms fiberutbyggnaden i siffror:

  • Anslutningsgrad på landsbygden har ökat från 4 % - 70 %. Största ökningen i Sverige.
  • Anslutningsgrad i hela kommunen 87 %. Bäst i Sörmland, plats 13 i landet.
  • Hushåll i kommunen som idag har möjlighet att ansluta sig till fiberbaserat bredband - 97 %