/

Publicerad:

Julita gård kan bli världsarv

Julita gård föreslås bli ett världsarv. Idag samlades representanter från Länsstyrelsen, Katrineholms kommun, Julita gård och Region Sörmland för att ta nästa steg i ansökanprocessen till att kvala in i Unescos världsarvslista.

Landshövding Liselott Hagberg och Göran Dahlström kommunstyrelsens ordförande samtalar med Sanne Houby-Nielsen Nordiska muséet.

Landshövding Liselott Hagberg och Göran Dahlström kommunstyrelsens ordförande samtalar med Sanne Houby-Nielsen Nordiska muséet.

En motion att Julita gård ska bli ett världsarv skickades in under förra året till riksdagen som ställde sig bakom förslaget. Därför samlades idag i stadshuset Gröna Kulle representanter från Länsstyrelsen, Katrineholms kommun, Julita gård och Region Sörmland.

Julita gårds avdelningschef Eva Skyllberg presenterade Julita gårds anläggningar och verksamheter för de samlad. Hon poängterade att ansökningen att bli ett världsarv är en lång process.

- Att kvala in på världsarvslistan kan ta upp emot tio år. Och Unesco är ganska restriktiva med att utse världsarv, i Sverige finns idag 15 stycken.

Det var inget som avskräckte åhörarna. Samtliga stod bakom Julita gårds vision att bli ett världsarv

- Då är mitt förslag att Julita gård får vara drivande i detta arbete. Länsstyrelsen och Katrineholms kommun blir samtalspartner och bollplank. Ur vårt samarbete får det sen växa fram ett gemensamt projekt eller handlingsplan, föreslog Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

Förslaget gillades av samtliga.

Foto: Geza Simon

Julita gårds avdelningschef Eva Skyllberg.

Julita gårds avdelningschef Eva Skyllberg.