/
/

Publicerad: 27 mar 2019

Tegelstaden köper två tomter

Häromdagen undertecknade Tegelstaden två köpeavtal på mark för att bygga bostäder. Det ena är tomten gamla brandstationen och det andra är kvarteret Pionen, parkeringen vid Friskis & Svettis.

Kvarteret Pionen

Kvarteret Pionen. Idag parkeringsplats, snart bostäder. Byggstart april/maj 2019.

Tegelstaden skrev häromdagen på köpeavtal för två tomter; brandstation och kv. Pionen. Vid Pionen som idag är parkeringsplats vid Röda Korset och nära Friskis & Svettis, planerar Tegelstaden bygga ett bostadshus med plats för cirka 48 nya lägenheter och med fortsatt kommunal parkering i gatuplan. Byggstart april/maj 2019.

Gamla brandstationen väntar på klarsignal av en miljöutredning för att starta rivningen av den gamla brandstationen.

Priset för det två tomterna uppgår till 18,4 miljoner kronor.

Mer information:
Mats Lundevaller
Mark och Exploateringschef
Tel: 0150- 571 68