/

Publicerad:

Tegelstaden köper två tomter

Häromdagen undertecknade Tegelstaden två köpeavtal på mark för att bygga bostäder. Det ena är tomten gamla brandstationen och det andra är kvarteret Pionen, parkeringen vid Friskis & Svettis.

Kvarteret Pionen

Kvarteret Pionen. Idag parkeringsplats, snart bostäder. Byggstart april/maj 2019.

Tegelstaden skrev häromdagen på köpeavtal för två tomter; brandstation och kv. Pionen. Vid Pionen som idag är parkeringsplats vid Röda Korset och nära Friskis & Svettis, planerar Tegelstaden bygga ett bostadshus med plats för cirka 48 nya lägenheter och med fortsatt kommunal parkering i gatuplan. Byggstart april/maj 2019.

Gamla brandstationen väntar på klarsignal av en miljöutredning för att starta rivningen av den gamla brandstationen.

Priset för det två tomterna uppgår till 18,4 miljoner kronor.

Mer information:
Mats Lundevaller
Mark och Exploateringschef
Tel: 0150- 571 68