/

Publicerad:

Framtidstro och orosmoln

Det är med blandade känslor Katrineholms kommun summerar året som gått. Det är fortsatt positiv utvecklingen när det gäller befolkning, bostadsbyggande och näringsliv. Samtidigt finns orosmoln när det gäller kommunens ekonomi, både sett till det gångna året, men framför allt med sikte på kommande år.

Årsredovisningen för 2018

Idag presenterades Katrineholms bokslut för 2018. För fjortonde året i rad levererade Katrineholm plusresultat. Men det finns orosmoln. Lars Härnström (M) kommunstyrelsens vice ordförande, Susanne Sandlund ekonomi och personalchef, Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande samt Anna Marnell verksamhetskontroller. Foto: Geza Simon

För fjortonde året i rad levererar Katrineholms kommun ett positivt bokslut. Årets resultat landade på 1,7 miljoner kronor, vilket är närmare 20 miljoner kronor lägre än budgeterat. Att Katrineholm klarar ett bokslut utan underskott beror på att en försiktig budget inför 2018.

- Katrineholm fortsätter att locka nya invånare och stärka sin attraktionskraft. Det är avgörande för finansieringen av välfärden under kommande år. Det handlar också om att klara kompetensförsörjningen i de kommunala verksamheterna, där vi i likhet med andra kommuner känner av en ökande konkurrens om medarbetare inom allt fler yrkeskategorier. Samtidigt finns allvarliga orosmoln när det gäller kommunens ekonomi, både sett till det gångna året och men framför allt med sikte på kommande år. Nu gäller det att agera kraftfullt och ta tag i den ekonomiska situationen för att kommunen ska stå fortsatt stark inför framtiden, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

Bokslutet visar att nettokostnaderna under det gånga året har ökat snabbare än skatteintäkterna. Den främsta orsaken är att vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden, inte har klarat att ha en ekonomi i balans.

- Det är av största vikt att vi tar tag i detta nu och ser till att kommunen kommer i ekonomisk balans, innan den kommande lågkonjunkturen gör utgångsläget värre. Detta kommer att kräva neddragningar och effektiviseringar. Åtgärder för att minska kostnaderna kommer att behöva vidtas i alla kommunala verksamheter, inte bara inom de nämnder som redovisat underskott.

Här kan du läsa hela årsredovisningen. Pdf, 5.7 MB.


Så här används skattepengarna, 2018.

Så här fördelades dina hundra skattekronor i Katrineholm 2018.