/

Publicerad:

Nytt stipendium uppmärksammar unga domare

För att stärka unga domare inom föreningslivet i Katrineholm har ett nytt stipendium tagits fram.

– Vi har hyllat ledare och idrottsutövare, nu lägger vi till ungdomsdomare för att lyfta fram den viktiga rollen, säger service- och tekniknämndens ordförande Anneli Hedberg.

Sedan 1975 delar Katrineholms kommun ut idrotts- och ungdomsledarstipendium.

– Stipendierna ska ses som ett av flera kvitton på att kommunen uppskattar och värnar om de ideellt arbetande ledarna och idrottsutövarna i föreningslivet. Vi vill även lyfta fram goda förebilder för barn och ungdomar, säger Anneli Hedberg, service- och tekniknämndens ordförande.

Varför gör kommunen om stipendiereglerna?

– Vi vill höja statusen på ett av våra finaste pris – nu får det också en tydligare koppling till barn- och jämställdhetsperspektivet, berättar Anneli Hedberg.

Syftet med stipendierna är att uppmärksamma kommunens förebilder för idrottande barn och ungdomar, duktiga idrottare eller den som bidrar till ett inkluderande föreningsliv.

– Föreningslivet är ett viktigt samhällskitt som stärker och förenar människor. Det bidrar till folkhälsa, integration och jämställdhet. Barn och ungdomar ska ha god tillgång till en aktiv fritid och där gör föreningslivet en ovärderlig insats, konstaterar Hedberg.

Med de nya stipendiereglerna vill Katrineholms kommun ytterligare stärka föreningslivet och uppmärksamma ledare och framgångsrika idrottare som gör skillnad. För att vara aktuell för nominering ska personen:

  • vara en förebild för barn och ungdomar i vårt samhälle
  • utöva sin idrott eller leda barn och ungdomar, med förankring i det Idrottspolitiska programmet och dess värderingar
  • bidra till ett inkluderande föreningsliv där alla kan vara delaktiga oavsett individuella förutsättningar
  • förmedla de goda möjligheter som finns för aktiv fritid och idrottande i Katrineholms kommun

Stipendium delas ut i kategorierna:

  • Barn- och ungdomsledare
  • Idrottsprestation
  • Ungdomsdomare

Nomineringar skall vara inlämnade senast 15/4. De nominerade skall ha varit verksamma under det senaste året, 1/4 2018 - 31/3 2019.

Katrineholms kommun delar även ut kulturstipendium, här kan du läsa mer om våra idrotts- och kulturstipendier. Öppnas i nytt fönster.