/

Publicerad:

Nytt samarbete mellan förskolor och bibliotek

Kick-off

Förskolelärare, förskolechefer och bibliotekarier samlade.

Under tisdagen hölls en kick-off för det samarbete som de närmaste åren kommer att ske mellan Katrineholms förskolor och stadsbiblioteket.

Över 30 förskolelärare och förskolechefer samlades i hörsalen på Kulturhuset Ängeln under tisdagseftermiddagen. Bibiliotekschef Hanna Rasmussen tog emot och presenterade riktlinjerna för det kommande projektet.

– Syftet med det här samarbetet är att utnyttja våra gemensamma resurser på bästa sätt. Bibiliotekarier har ju även tidigare haft kontakt med förskolorna men nu blir det mer och i mer organiserad form, säger Hanna Rasmussen.

Ett av målen är bygga upp små bibliotek på de förskolor som inte redan har gjort det och att pedagoger och bibliotekarier tillsammans ska hjälpa barnen att tidigt komma kontakt med läsningen så att de så tidigt som möjligt ska kunna nå skolans kunskapsmål.

– Jag hoppas att barnen i slutändan ska märka vilka fantastiska världar man kan ta del av när man lär sig läsa eller tar sig in i boken värld.

Ett av de mer långsiktiga målen är också en konstutställning på Ängeln där kommunens alla förskolebarn får chansen att ställa ut sina verk. Utställningen är planerad till maj 2021.

Mer information om samarbetet Öppnas i nytt fönster.