/
/

Publicerad: 05 mar 2019

Sträckan Linnévägen-Djulögatan stängs i ett körfält 6 till 8 mars

Sträckan Linnévägen-Djulögatan stängs i ett körfält och för norrgående trafik mellan den 6 till 8 mars. Norrgående trafik leds om via Linnévägen-Jungfrugatan-Djulögatan. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt under hela ombyggnationen.

Vasavägen byggs om till lågfartsgata

Avstängningen är en del av utvecklingen av Katrineholms nya stråk och där vi förvandlar Vasavägen (sträckan Fredsgatan-Linnévägen) till en trygg och lustfylld lågfartsgata. Vi skapar en säker miljö med två nya gångfartsområden, planterar träd och skapar ytor för bil- och cykelparkering.

Kontakt