/

Publicerad:

Trafikmeddelande: linje 1 trafikerar inte Duveholmshallen 2-3 mars

Linje 1 trafikerar inte Duveholmshallen under helgen 2-3 mars.

Stadslinje 1 i Katrineholm kommer inte att trafikera via Duveholmshallen under
lördagen och söndagen den 2-3 mars. Övriga hållplatser längs sträckan
påverkas inte av förändringen. Närmsta alternativa hållplats är Jämtlandsgatan på
linje 1 och Sköna Gertruds väg på linje 3 (trafikeras endast lördagar).

Orsaken till förändringen är ett större evenemang vid Duveholmshallen som
påverkar framkomligheten för busstrafiken.