/

Publicerad:

1758 ton lämnades till återvinning i Katrineholms kommun 2018

Varje år presenterar Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, statistik över mängden förpackningar och tidningar som hushållen lämnar till återvinning. 2018 års siffror visar att vi i Katrineholms kommun lämnade i snitt 51 kilo per person till återvinning. Tack för att du bidrar - tillsammans gör vi skillnad!

Tjej som går med två påsar med återvinningsmaterial till en återvinningsstation. Foto: FTI

Varje dag lämnas förpackningar och tidningar på FTI:s över 5000 återvinningsstationer eller via de 1,6 miljoner hushåll som lämnar förpackningar för återvinning i direkt anslutning till sitt boende. Räknat i kilo per fast boende i Sverige lämnade varje person nästan 64 kilo material till återvinning. För Katrineholms kommun är motsvarande siffra 51 kilo.

Uppdelat på olika materialslag ser sifforna för mängden insamlat material i Katrineholms kommun ut så här:

Förpackningar av (kg/kilo)

GLAS

PAPPER

PLAST

METALL

TIDNINGAR

2018

18,04

11,85

6,45

1,12

13,40

Jämfört med rikssnittet 2018

21,9

13,9

7,5

1,6

18,7

Totalt antal ton för Katrineholm 2018

År 2017 anges i parantes (2017).

  • Pappersförpackningar 410 ton (378)
  • Plastförpackningar 223 ton (152)
  • Metallförpackningar 39 ton (42)
  • Glasförpackningar 623 ton (666)
  • Tidningar 463 ton (718)

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.