/

Publicerad:

Pressmeddelande: Starkaste befolkningsökningen på flera år

Idag kom befolkningsstatistiken för helåret 2018 från SCB. Katrineholm har under året ökat invånarantalet med 417 personer. Totalt bor nu 34 550 personer i kommunen.

Ung familj i Katrineholms centrum, foto: Hanna Maxstad

Nu är vi 34 550 invånare i Katrineholms kommun. Befolkningsstatistiken för sista kvartalet 2018 visade en ökning på 179 personer. Det gör att vi under helåret 2018 fick en total ökning med 417 personer.

- Det här är en av de allra bästa ökningarna som vi har gjort i Katrineholm, säger Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande. Det är av största vikt att bostadsbyggandet nu fortsätter i så snabb takt som möjligt för att vi ska kunna få den tillväxt som vi behöver ha för att trygga vår framtida välfärd.

Ytterligare upplysningar:
Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande, telefon 070-665 28 22.

Fakta:
I Katrineholms kommuns kommunplan för 2019-2022 anges målet att invånarantalet ska öka till minst 35 500 år 2022. I översiktsplanen som sträcker sig fram till 2030 är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000.

Katrineholms befolkningsökning årsvis:
2018: 34 550
2017: 34 133
2016: 33 722
2015: 33 462
2014: 33 268
2013: 32 930
2012: 32 549
2011: 32 409

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070 - 665 28 22
e-post: goran.dahlstrom@katrineholm.se

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 34 500 invånare.