/

Publicerad:

Ansök nu om att bli God man

Vill du hjälpa en medmänniska som inte kan ta vara på sina rättigheter?
Då kanske du kan tänka dig att bli God man.

Illustration över människor

Vad innebär uppdraget som God man?

Att vare en God man är ett förtroendeuppdrag. Du får samhällets förtroende att hjälpa en annan människa med sin ekonomi, att få rätt vård, boende, bidrag med mera.

Du får utbildning och ersättning för ditt uppdrag. Ersättningens storlek är beroende på uppdragets omfattning.

Överförmyndaren med personal finns som stöd för dig men du har det yttersta ansvaret för ditt uppdrag. Det här krävs av dig.

  • Du ska vara intresserad av att hjälpa en annan människa.
  • Du ska vara ostraffad och ha ordning på din egen ekonomi.
  • Du ska årligen redovisa hur du har skött din förvaltning av huvudmannens ekonomi.

Läs mer på webbsidan www.katrineholm.se/godman

Just nu behöver vi framförallt

Gode män som kan ta uppdrag för personer med psykisk ohälsa, neuropsykiatriska sjukdomar, diagnoser, missbruk eller skulder.

Gode män som kan kommunicera på andra språk än svenska och engelska.

Skicka en intresseanmälan

Blankett för intresseanmälan om att bli God man Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationskväll

Vill du veta mer om att bli God man? Välkommen till vår informationskväll.

Tid: onsdag den 3 april klockan 18
Plats: AVA-huset, Trädgårdsgatan 1
Anmäl dig till: overformyndaren@katrineholm.se
Vi vill ha din anmälan senast 1 april

Kontakt

Överförmyndare

Christin Hagberg

Telefon: 0150-578 85

Besök: Trädgårdsgatan 1

Verksamhetschef

Sandra Ly

Telefon: 0150-578 99.

Handläggare

Sirpa Abben

Telefon: 0150-578 84

Handläggare

Hanna Loffart

Telefon: 0150-578 39

Administratör

Maria Tärnblom

Telefon: 0150-578 89