/

Publicerad:

Nu genomför vi en inventering av hästinnehavet i Katrineholms kommun

För att få en bättre bild över antalet hästar och hur de är uppstallade genomför vi på samhällsbyggnadsförvaltningen en inventering av hästinnehavet i Katrineholms kommun under 2018 till 2021. I samband med inventeringen kommer vi även att utföra tillsynsbesök.

Informationsträff med fokus på miljöskydd på hästgårdar

En del i inventeringsarbetet är att bjuda in kommunens hästägare till en informationsträff med fokus på miljöskydd på hästgårdar. Under informationsträffen kommer du som har frågor om gödselhantering eller de miljökrav som ställs på en hästanläggning att få mer information.

Informationsträffen kommer att handla om följande:

  • Vad behöver du veta och vad säger lagen?
  • Information om tillsyn – varför och hur går det till?
  • Gästföreläsare: Eva Dahlström, foderrådgivare.

Du får även möjlighet att träffa oss som arbetar som miljöinspektörer på Katrineholms kommun och ställa dina frågor direkt till oss.

När: torsdagen den 28 februari klockan 19 till 21.
Var: Lerbo Bygdegård, Västra Vegred 2.
Anmälan: Anmäl dig till sofia.lloyd@katrineholm.se senast den 24 februari.

Vi bjuder på fika.

Kontakt

Miljöinspektör

Therése Karlsson

Telefon: 0150-578 86

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm