/

Publicerad:

Nya regler inom förskolan

På bildningsnämndens sammanträde i december togs beslutet att förändra reglerna för föräldralediga vårdnadshavare med barn i förskolan.

De nya reglerna infördes från den 1 januari 2019 och innebär att förskoleverksamheten nu följer grundskolans läsårstider. Förändringen är en anpassning till reglerna för den avgiftsfria förskolan och det innebär i praktiken att du som föräldraledig vårdnadshavare som också har ett barn inom förskolan har barnet hemma under exempelvis sportlovet.

Utöver skolloven gäller samma regler som tidigare.

- Vi erbjuder precis som tidigare 20 timmar i veckan i förskolan för de här barnen och det är där vi fortsatt väljer att lägga resurserna. Därtill har vi ju nu också satsat på en öppen förskola i familjecentralens nya lokaler i Nävertorp, säger bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg (S),

En av anledningarna till förändringarna är att kunna planera bemanningen mer effektivt i samband med loven. En annan är att komma åt matsvinnet då det ofta beställs för mycket mat under loven. Mat som sedan måste slängas.

- Vi har idag svårt att rekrytera vikarier och det här är ett sätt att underlätta personalplaneringen och säkerställa att vi använder den pedagogiska kompetensen inom förskolan på bästa möjliga sätt, säger Johan Söderberg (S).