/

Publicerad:

Grönplan för Katrineholm stad antagen

Nu har Katrineholm fått en grönplan som gäller för Katrineholm stad. Planen visar hur Katrineholms gröna offentliga miljöer så som parker, natur, platser och gatumiljöer kan utvecklas.

Vad är en grönplan?

Tillgång till grönområden har stor betydelse för katrineholmarnas livskvalitet och ger förutsättningar för en god hälsa. Grönplanen visar hur Katrineholms gröna offentliga miljöer såsom parker, natur, platser och gatumiljöer kan utvecklas. Planen fungerar som ett tematiskt tillägg till Katrineholms kommuns översiktsplan för staden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Grönplanen ska också användas som ett underlag för utveckling av park och natur.

Grönplanen omfattar nedanstående område

Grönplanens område i Katrineholms stad

Syftet med grönplanen

  • Ge en helhetsbild av Katrineholms gröna miljöer.
  • Öka kunskapen om värdet av gröna miljöer för en hållbar och god livsmiljö i Katrineholm.
  • Vara vägledande för utveckling av Katrineholms gröna miljöer och deras skötsel.

Grönplanens mål för Katrineholm stad

  • I framtidens Katrineholm ska alla ha god tillgång till varierade park-och naturmiljöer av hög kvalitet och med platser för avkoppling, möten och aktiviteter.
  • Den biologiska mångfalden i de gröna miljöerna ska stärkas.

Ta del av Grönplan för Katrineholm stad

Här kan du ladda ned grönplanen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.