/

Publicerad:

Nu inför vi förbud mot tung trafik i södra Katrineholm

Idag inför vi förbud mot trafik med tung lastbil på en del av sträckan Vasavägen i södra Katrineholm. Målet är att skapa en trygg och säker trafikmiljö och minska avgaser och buller. Förbudet gäller för lastbilar över 3,5 ton - alla dagar i veckan.

Varningsskylt för tung trafik

– Tung trafik på smågator och andra vägar i södra Katrineholm är ett välkänt problem, vilket medfört ett störmoment för boende i området. Tanken är givetvis att den tunga trafiken ska välja förbifarten runt Katrineholm, istället för att hitta andra vägar. Nu inför vi det här förbudet med förhoppningen att det blir mindre attraktivt för den tunga trafiken att välja dessa vägar i framtiden, säger Cathrine Andersson, trafikingenjör på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.