/

Publicerad:

Detaljplan för Vitsippan på granskning

Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för nya bostäder i form av flerbostadshus i de centrala delarna av Katrineholms stad.

Vitsippan

Här kan du se var planområdet för Vitsippan finns Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Granskning av förslag

Förslaget finns utställt för samråd på samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 samt på Kulturhuset Ängeln under perioden 20 december 2018 till 24 januari 2019.

Vad innebär en granskning?

När Katrineholms kommun tar fram ett förslag på en detaljplan får du som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta gör vi via det som kallas för samråd och granskning. Granskningen är till för att samla in viktig information för det fortsatta arbetet med att ta fram detaljplanen.

Synpunkter

Du lämnar in dina skriftliga synpunkter på detaljplanen senast den 24 janurai 2019 via brev till:

Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

eller via mejl: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Lämnar du inte in någon synpunkt på planförslaget under samråds- eller granskningstiden kan du förlora rätten att överklaga beslut om antagande av detaljplanen. 

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.