/

Publicerad:

Nu genomför vi en markundersökning i Luvsjön

Under vecka 50 till och med mitten av januari 2019 genomför Katrineholms kommun, tillsammans med ÅF Infrastructure, röjning och markundersökning av föreslagna lägen för gator och tomter inom området Luvsjön i Katrineholms kommun.

Karta som visar vilket område markundersökningen avser.

Varför genomför vi röjning och markundersökning i området?

Vi undersöker marken i området för att kunna avgöra vilken grundläggning som blir lämplig för de gator och hus som planeras. Vi behöver även ta bort enskilda träd för att borrvagnen som ska genomföra provborrningen ska komma fram. Vi kommer inte att röja mer än det som är absolut nödvändigt.

Arbetet är en del i framtagandet av en ny detaljplan Luvsjöområdet. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för cirka 30 nya villatomter och skapa förutsättningar för radhus och flerbostadshus i upp till två våningar. Planförslaget har varit ute på granskning under sommaren 2018 och vi beräknar att skicka det för antagande under första halvan av 2019.

När genomför vi röjningen och markundersökningen?

Vi räknar med att påbörja markerandet av var arbetet ska genomföras tidigast under vecka 50. Efter det kommer vi att fälla enskilda träd för att ha möjlighet att genomföra undersökningen. Markundersökningen påbörjas under vecka 2, 2019 och beräknas vara färdig i mitten av januari.

Hur påverkas du som boende i området?

Undersökningen i området kommer inte att påverka dig i någon större utsträckning, utöver att maskiner (borrbandvagn), personer med uppgift att utföra arbetet samt tjänstebilar kommer att vistas i området.

Mer information och kontakt

Planarkitekt Jonatan Faijersson
Katrineholms kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Telefon: 0150-571 89, 0150-577 00 (växel kundtjänst)
E-post: jonatan.faijersson@katrineholm.se

Åf Infrastructure
Telefon: 010-505 18 14
E-post: martin.jansson@afconsult.com