/

Publicerad:

Katrineholm satsar på attraktion & livskvalitet

Pressträff 13/12. Satsningarna i Katrineholm för de kommande fyra åren finns nu nerskrivna i Kommunplan 2019-2022. Den har tagits fram av Socialdemokraterna och Moderaterna och innehåller deras gemensamma målsättningar för de kommande fyra åren; attraktion och livskvalitet.

För varje mandatperiod görs en planering där det framgår vad politikerna har för målsättningar och prioriteringar för de kommande fyra åren. Denna planering sammanställs i kommunplanen.

– Syftet med kommunplanen är att visa vad vi vill åstadkomma och peka ut riktningen för hur Katrineholm och de kommunala verksamheterna ska utvecklas under mandatperioden, säger Lars Härnström (M), kommunstyrelsens vice ordförande.

– Vi vill ytterligare stärka Katrineholms attraktionskraft, både som ort och som arbetsgivare, är den kommande mandatperiodens huvudfokus. Vi ska locka folk att vilja bo och jobba i Katrineholm. Att vilja bygga bostäder, starta företag och flytta företag till Katrineholm. Att vilja gå i förskola, skola, gymnasium och plugga vidare i Katrineholm. Att vilja handla, shoppa, gå ut och äta, gå på konferens och turista i Katrineholm. Att vilja vara med i föreningar, ta del av kulturlivet, idrotta och vara ute i den vackra naturen i Katrineholm. Och att vilja ta del av allt annat som vår kommun har att erbjuda. Vår kommun ska vara en plats där alla ges möjligheter att växa och bidra till vår gemensamma utveckling, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

Kommunplanen ska tas upp för beslut på kommunstyrelsemötet den 19 december och på kommunfullmäktigemötet den 21 januari 2019.

Om kommunplan

Kommunplanen är styrande för kommunens årliga övergripande plan med budget och för nämndernas planer med budget. Den är också en del av ägardirektivet till de kommunala bolagen.

Varje år kommer resultatmålen i kommunplanen att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningar, med utgångspunkt från indikatorer som kommer att fastställas av kommunstyrelsen i april 2019 som en del av planeringsdirektivet inför 2020. Kommunplanen kommer även att utvärderas i särskild ordning i mitten och slutet av mandatperioden.

Kommunplanen är således ett av de viktigaste verktygen för att säkra den politiska styrningen av de kommunala verksamheterna.