/

Publicerad:

Hubben Katrineholm startade idag

IT-företaget Amazon Web Services, AWS, startade idag sina tre hubbar i form av så kallade Availability Zones. Hubbarna finns förutom i Katrineholm även i Eskilstuna och Västerås.

- Amazon Web Services är en fantastisk injektion för Katrineholm och vårt näringsliv, både på kort och lång sikt. Jag är glad att Katrineholm har de kvalitéer och infrastrukturella förutsättningar som behövts för att attrahera ett världsföretag. Det ger nya arbetstillfällen och invånare. Nya affärsmöjligheter för befintliga och nytillkommande företag. AWS etablering sätter Katrineholm på kartan på ett sätt som kommer få positiv betydelse för vår fortsatta tillväxt, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

Amazon Web Services tillhandahåller världens mest använda molnplattform. Molntjänster är IT-tjänster som tillhandahålls över internet. För att kunna erbjuda molntjänster måste företaget ha stor datorkapacitet för att göra det möjligt för kunder att med kort varsel kunna ta större resurser i anspråk än tidigare. Bland företagets kunder finns stora företag som Assa Abloy, IKEA och Scania. AWS har även många partners i Norden i form av bland annat Capgemini, Evry och Tieto.

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Johan Söderberg (S)

Telefon: 072-235 19 61

Besök: Fredsgatan 38, Katrineholm

Johan Söderberg