/

Publicerad:

Nytt för elever som börjar 7:an

Inför höstterminen 2019 förändras processen för elever som ska börja årskurs 7. De tidigare profilvalen på Järvenskolorna försvinner och eleverna placeras, enligt en tidigare modell, utifrån upptagningsområden.

Profilvalen till Järvenskolorna Tallås och Södra försvinner alltså och istället tas eleverna emot till de båda enheterna baserat på upptagningsområde och tidigare skolplacering enligt följande:

  • Järvenskolan Södra: Sandbäcksskolan, Nyhemsskolan, Bie skola, Julita skola och Strångsjö skola
  • Järvenskolan Tallås: Skogsborgsskolan, Östra skolan, Västra skolan, Sköldinge skola, Valla skola, Forssjö skola och Björkviks skola

Bakgrunden till förändringen är regeringens beslut om justeringar i timplanen för grundskolan. De ska börja gälla 1 juli 2019 och ger kommunerna i uppdrag att lägga till mer matematik och idrott och hälsa, på bekostnad av Elevens val.

Mer information