/

Publicerad:

Flerstämmig undervisning i förskolan

Katrineholms förskolor medverkar just nu i ett forskningsprogram som heter ”flerstämmig undervisning”. Syftet är att på alla nivåer utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder inom undervisning i förskolan.

Nyligen hölls det andra utvecklingsseminariet i projektet "Flerstämmig undervisning i förskolan". 294 förskolelärare från hela landet fanns på plats i Malmö, så även representanterna från Katrineholm.

I projektet ges förskollärare möjlighet att utveckla sin undervisning genom kollegialt arbete i samverkan med förskollärare från sju andra kommuner samt med forskare från Malmö universitet.

- Vi som medverkar i programmet i Katrineholm vill gärna dela med oss och sprida det vi är med om. Vi ser fram emot att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och utarbeta verktyg för flerstämmig undervisning i Katrineholms kommuns förskolor, säger Sofie Tornell, förskolechef för område Väst.

Arbetet genomförs som en process under 3,5 års tid (2018-2020) där deltagarna tillsammans forskar på sin egen praktik.