/

Publicerad:

Frågor och svar kring avstängda parkeringsfickan på Linnévägen

Med anledning av den avstängda parkeringsfickan på Linnévägen har det uppkommit många frågor och funderingar. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Karta som visar var parkeringsfickan är lokaliserad.

Varför är parkeringsfickan avstängd?

När vi planerade inför ombyggnationen av Linnévägen var tanken att använda en del av den breda gatan som parkeringsficka. I granskningsutskicket inför ombyggnationen av Linnévägen har ambulans och räddningstjänst fått möjlighet att ge synpunkter på förslaget. I det här fallet inkom inga synpunkter på utformningen.

Under ombyggnationen av både Linnévägen och nya kvarteret Hästen har dock förutsättningarna ändrats. Den nya parkeringsfickan är inte längre lämplig som parkeringsplats eftersom den hindrar räddningstjänstens framkomlighet på sträckan. Det har även tillkommit ett nyckelskåp på den aktuella platsen som räddningstjänsten behöver tillgång till – därför är det inte längre lämpligt att använda ytan som parkeringsplats. Vi kommer därför att göra en enklare skyltjustering som möter räddningstjänstens behov.

Hur kommer parkeringsfickan att användas nu?

Istället för att använda ytan som parkeringsficka kommer vi istället skylta om den till en avsläppningsplats där man kan stanna och släppa av men inte parkera (i och med att sträckan är en huvudled). Ingen ombyggnation kommer att krävas, utan det är enbart skyltningen som kommer att bytas ut. Vi kommer även bygga till fler parkeringar i området.

Medför förändringen av parkeringsfickan någon extrakostnad?
Ja, men en minimal sådan. Det som behöver göras är att ta ned parkeringsskylten och sidomarkeringsskärmarna på platsen.

Har räddningstjänsten varit med i planeringen av Linnévägen?

Ambulans och räddningstjänst är alltid med i granskningsskeden av ombyggnationer som exempelvis Katrineholms nya stråk och Linnévägen. Räddningstjänsten har fått information om Linnévägen och getts möjlighet att komma in med synpunkter. I det här fallet inkom inga synpunkter på utformningen.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.