/

Publicerad:

Detaljplan för Luvsjön - etapp 4

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för cirka 30 nya villatomter i området kring Luvsjön samt skapa förutsättningar för radhus och flerbostadshus i upp till två våningar. I detaljplanens norra del skapas även en förskoletomt för fyra eller fem avdelningar.

Planområdet för Luvsjön etapp 4

Här kan du se var planområdet för Luvsjön etapp 4 finns Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Granskning av förslag

Förslaget fanns utställt för granskning på samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 samt på Kulturhuset Ängeln under perioden: 28 juni till 23 augusti 2018. Planförslaget avviker från föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden Länk till annan webbplats..

Vad innebär en granskning?

När Katrineholms kommun tar fram ett förslag på en detaljplan får du som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta gör vi via det som kallas för samråd och granskning. Granskningen är till för att samla in viktig information för det fortsatta arbetet med att ta fram detaljplanen.

Synpunkter på förslaget

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget. 

Planens handlingar

Planbeskrivning för Luvsjön etapp 4 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta för Luvsjön etapp 4 Pdf, 840.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Dagvattenutredning Luvsjön etapp 4 Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Naturvärdesinventering för norra området, Luvsjön etapp 4 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Naturvärdesinventering för södra området, Luvsjön etapp 4 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.